Глобализацията и икономическата сигурност


Икономическата сигурност на една държава е такова състояние на нейната икономика, при което отсъствуват заплахи и са налице възможности при появата им да бъдат неутрализирани така, че състоянието на динамична стабилност да се запази...
 

Заетост и безработица


1. Заетите и безработните като елементи на работната сила 2. Показатели за заетост и безработица 3. Безработица и инфлация...
 

Национален класификатор на икономическите дейности


Националния класификатор на икономическите дейности КИД...
 

Пазарна среда и потребност от целево- адаптивно управление


Пазарната икономика поставя нови изисквания пред фирмите. Проблемите за вземане на управленски решения в условията на неопределеност, рискът и конкуренцията са само част от характеристиките, определящи потребността от ново икономическо...
 

Същност и характеристики на населението и човешките ресурси


Населението може да се дефинира най-общо като съвкупност от индивиди, в определено време и териториални граници...
 

Форми на работната заплата


Видове форми за определяне на работната заплата на работниците на предприятие “Avon” ЕООД...
 

Въведение в икономическата демография


Същност и характеристики на населението и човешките ресурси. Възпроизводство на населението и човешките ресурси – същност, показатели, фактори, модели...
 

Възпроизводството на населението и човешките ресурси


Населението като фактор за развитието на икономиката и трудовия пазар. Динамиката и ефективността на икономиката и пазара на труда зависят в значителна степен от населението и по-специално, от неговата...
 

Система за управление на човешките ресурси


Системата за управление на човешките ресурси (УЧР): обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тези дейности, взаимодействието им със заобикалящата среда, както и начина на функциониране...
 

Кариери, кариерни консултанти


Цели на кариерното консултиране, работа на кариерните консултанти...
1 2 3 4 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент