Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)


Реферат, съдържащ графики, таблици и диаграми, свързани с основните икономически понятия - инфлация и средна работна заплата, обхващаш периода 1990-2010 година, придружен с изводи и анализ на посочените данни....
 

Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г.


Работната заплата или цената на работната сила е стойностна категория, която се налага в пазарното стопанство като универсална икономическа форма и започва да функционира в най-широки мащаби...
 

Проблеми на икономиката натруда за периода 1989/ 2009 г. на примера на динамиката на средната работна заплата


Производството на блага и услуги е най-съществената отличителна черта на човешкото общество. То е извървяло дълъг исторически път на развитие: от добиването на храна с примитивни оръдия на труда до господството на съвременните технологии...
 

Заетост и безработица


заетостта и безработицата са елементи от пазара на труда. Тъй като пазарът на труда засяга цялостната социално-икономическа характеристика на населението, то тези два елемента са съществено важни за анализ...
 

БВП като фактор определящ равнището и динамиката на работната заплата


Годишната стойност на Брутния вътрешен продукт се определя въз основа на методика, разработена от НСИ. БВП е измерител на пазарната стойност на крайния резултат от производствената дейност в икономиката....
 

Влияние на БВП спрямо средната годишна работна заплата


Формирането и регулирането на работните заплати, функционално е свързано с БВП. Този фактор е посочен още от класиците икономисти при анализа за същността на работната заплата, които посочват съществената роля и отражение, което има създаденото ...
 

Работна заплата


Работната заплата представлява част от брутния вътрешен продукт, разпределен за потребление между заетите лица в държавния, кооперативния и частния сектор...
 

Влияние на инфлацията върху работната заплата


Същност и функции на работната заплата. В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба. Оттук следва и определението на работна заплата - цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда... З
 

Влияние на търсенето и предлагането на пазара на труда върху работната заплата (средна работна заплата)


Реферата е насочен към търсенето и предлагането на пазара на труда, влиянието върху работната заплата. За целта са използвани и графики, които да улеснят възприемането на материала...
 

Икономика на труда


Учебникът Икономика на труда е подготвен и написан в съответствие с учебната програма на тази учебна дисциплина в Югозападния университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент