Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)


Реферат, съдържащ графики, таблици и диаграми, свързани с основните икономически понятия - инфлация и средна работна заплата, обхващаш периода 1990-2010 година, придружен с изводи и анализ на посочените данни....
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Разработката проследява основните моменти от Оперативна програма "РЧР" 2007-2013г., основните цели, приоритетни оси и контрол на проекта....
 

Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа

15 апр 2007
·
97
·
16,047
·
2,186
·
1,319
·
214
·
2

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
 

Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г.


Работната заплата или цената на работната сила е стойностна категория, която се налага в пазарното стопанство като универсална икономическа форма и започва да функционира в най-широки мащаби...
 

Проблеми на икономиката натруда за периода 1989/ 2009 г. на примера на динамиката на средната работна заплата


Производството на блага и услуги е най-съществената отличителна черта на човешкото общество. То е извървяло дълъг исторически път на развитие: от добиването на храна с примитивни оръдия на труда до господството на съвременните технологии...
 

Обучение и развитие на персонала

29 май 2009
·
16
·
3,729
·
1,001
·
686
·
144
·
1

Обучение и развитие на персонала І. Същност и основни понятия Успешното развитие, обучение и управление на човешките ресурси е в основата на българската и европейската икономика. Динамиката на пазара, на съвременните проблеми в условията на преход към ...
 

Социално осигряване и социално подпомагане

15 юни 2009
·
24
·
4,989
·
554
·
585
·
139

Тракийски университет гр.Стара Згора Медицински факултет Специалност „Социални дейности” Задочно обучение Реферат На тема: ”Социално осигуряване и социално подпомагане” Изработил: Проверил: Жени Благоева Христова Проф.Костов Фак.№126 Тракийски универси...
 

Работна заплата


Същност. Елементи. Подход и инструменти за определяне на работна заплата...
 

Подбор и назначаване на персонал

20 фев 2009
·
35
·
3,583
·
748
·
631
·
122

Тема по управление на човешките ресурси на тема "Подбор и назначаване на персонал" Основната цел на подбора; Изходни точки и принципи ;ЛОГИКАТА НА ПОДБОРА ;за какво ръководителя отговаря; за какво носи отговорност Отдел "Човешки ресурси"?...
 

Качество на труда и инвестиции в човешки капитал


Трудът е първата и изходна предпоставка за съществуването на човека, първото и вечно условие за възникване, съществуване и развитие на човечеството. Най-съзнателната и творческа част от живота на трудоспособната част на човечеството преминава в труд.

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Икономика на труда
Реферати
Ограничаване на резултатите