Заетост и безработица


1. Заетите и безработните като елементи на работната сила 2. Показатели за заетост и безработица 3. Безработица и инфлация...
 

Работа в екип


Първо, формулирането на различни проблеми в екип става по-икономично по време и по-точно по съдържание. Проблемите имат латентна фаза. Много често видимата част не носи същността...
 

Пенсионно осигуряване в България


Държавното обществено осигуряване (ДОО) предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност; временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост; смърт...
 

Набиране и подбор на персонал


С цел привличането на най-подходящия персонал, основен С цел привличането на най-подходящия персонал, основен стремеж на компанията е търсенето и прилагането на стремеж на компанията е търсенето и прилагането на ефективни методи ...
 

Система за управление на човешките ресурси


Системата за управление на човешките ресурси (УЧР): обхваща всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки, връзките между тези дейности, взаимодействието им със заобикалящата среда, както и начина на функциониране...
 

Европейска аграрна политика


В резултат от това предлагането на продоволствие на международните пазари превишава неговото търсене, много страни започват още повече да субсидират своя износ на селскостопанска продукция...
 

Кариери, кариерни консултанти


Цели на кариерното консултиране, работа на кариерните консултанти...
 

Възпроизводство на населението и човешките ресурси


Същност на възпроизводството на населението и човешките ресурси в човешките съвкупности, които характеризират населението и човешките ресурси, непрекъснато протичат интензивни изменения – хората: стареят и умират...
 

Национален класификатор на икономическите дейности


Националния класификатор на икономическите дейности КИД...
 

Определяне на работната заплата


Централизиран – подход, при който държавата централизирано определя всички елементи на работната заплата; Децентрализиран – подход, при който държавата не се намесва в определянето на заплатите, а това става единствено под влиянието на пазара;...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Икономика на труда
Презентации
Ограничаване на резултатите