Здравословни и безопасни условия на труд


Основни елементи на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948г. ...
 

Безработица. Причини за безработицата в България. Мерки за преодоляване на безработицата от страна на правителството.

03 мар 2008
·
18
·
2,410
·
802
·
516
·
114

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда...
 

Резюме на книгата на Пол Кругман "Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г."


В основата си тази книга е аналитична. Тя не е посветена толкова на въпроса какво се случи, колкото на проблема защо стана така...
 

Анализ и проектиране на длъжности


Същност на проектирането на длъжностите – Работата обхваща съществена част от живота на хората, поради които се извършва, използваните методи, задълженията трябва да отговарят на разнообразните човешки потребности...
 

Анализ на заетите лица, средствата за РЗ и разходите за труд въз основа на отчета за заетите лица и разходите за труд, елемент от ГФО.

31 юли 2008
·
17
·
2,023
·
362
·
175
·
40

Анализът е функция на управлението. Негова цел е вземането на обосновани управленски решения относно финансово-стопанската дейност на предприятието. Анализът може да се разгледа и като управленска подсистема, чиито основни елементи могат да...
 

Същност и характеристика на съвременната трудова икономика

03 юни 2011
·
60
·
22,374
·
83
·
177
·
36

При равни други условия (дадено количество и качество на човешките ресурси), мотивацията на хората е от решаващо значение за постигане на едни или други резултати от трудовите процеси, а и от обществото като цяло...
 

Анализ на трудовия пазар в България


Характеристика на пазара на труда в България. Основни тенденции на заетостта в България...
 

Особености на персонала от 20 до 25 години

22 апр 2009
·
36
·
7,156
·
170
·
147
·
24

За да се говори за персонал, трябва да се говори и за неговото управление. Управлението на човешките ресурси е понятие, което е добило популярност най-напред в САЩ...
 

Анализ на статия


Анализа е резюме на статия за Audi A3 - малката голяма кола...
 

Анализ на работната среда на фирма


Търговска фирма на територията на страната. Занимава се с дистрибуция на козметични продукти за масовия потребител. Разполага със собствена логистична мрежа и складове в най-големите градове на България – София, Пловдив, Варна и Бургас...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент