Трудови пазари и безработица


По принцип, ПР се постига при разумна иконимическа политика, включително техники за въздействие върху D и S на Т и паралелната...
 

Икономическа активност и заетост на населението pro


Икономическата активност е вид социално-демографски фактор, който зависи от редица условия. Тези условия подлежат на анализ и изследване, тъй като са важни както за държавата, така и за отделните икономически агенти...
 

Лекции по иконимика на труда pro


Трудов пазар - същност, възникване. Фактори на търсенето и предлагането. Видове трудови пазари. "Идеални" и реален пазар. Регулиране на трудовия пазар. Характеристика на трудовия пазар в България. Заетост - същност и видове...
 

Развитие на схващанията за човека в трудовия процес и за неговото управление pro


Изследването на екипите и тяхното управление следва да започне с анализ на теориите за управление в контекста на икономическата реалност, която е предизвикала необходимостта от тяхното формулиране...
 

Концепции и модели за управление на кариерата pro

02 май 2014
·
13
·
1,126
·
6
·
94
·
8.00 лв.

Концепции и модели за управление на кариерата. Кариерата през 21 век. Възприемани бариери пред различните етапи от развитието на кариерата...
 

Търговска мрежа на дребно – същност, функции, видове, проблеми, състояние, перспективи pro

03 май 2014
·
15
·
4,501
·
2
·
47
·
10.00 лв.

Търговската мрежа на дребно (ТМД) е най-важната съставна част на материално-техническата база на вътрешната търговия. тя включва различни видове магазини, павилиони, будки, сергии, автомати, обекти за развозна и разносна търговия и др...
 

Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции pro


Относно: подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции - директор "Връзки с обществеността" и въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в организацията...
 

Безработицата в България за периода 2000 – 2010 година pro


Безработицата е била, все още е и ще бъде винаги актуален проблем за цялото общество. Превръщането на една определена част от заетото население в безработни е явление, което е присъщо за страните с пазарно стопанство...
 

Лидерство и устойчиво развитие на организацията pro


Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
 

Състояние на пазара на труда в условията на криза pro


В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент