Трудови пазари и безработица


По принцип, ПР се постига при разумна иконимическа политика, включително техники за въздействие върху D и S на Т и паралелната...
 

Изграждане на система за диагностика и удовлетвореността от труда в туристическо предприятие pro


Проучване на нуждите от специализирана работна ръка в туристическата индустрия. Фактори и системи за подбор, мотивация и обучение на трудовите ресурси...
 

Пазар на труда в град София през 2004 г. и 2005 г. pro


През май 2005 г. равнището на безработица в България е рекордно ниско – 11.53%, сочат данни, изнесени от Министерството на труда и социалната политика. Това е най-ниското равнище на безработица у нас през последните пет и половина години насам...
 

Особености на заетостта в България в преходния период. Мотивационни фактори в работата на медицинските сестри след провеждането на структурни реформи в здравеопазването. Емпирично изследване на проблематиката pro


Високото равнище на заетост е основата на всяка успешна социална политика. А успешната социална политика може да даде голям принос за поддържане на високи равнища на заетост в конкурентните икономики...
 

Пазара на труда в България – безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС pro


В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...
 

Проект "Отново на работа" pro


Според данни на НСИ и Агенцията по заетостта безработицата намалява. Но дори и по официалните данни заетостта през последните 7-8 години остава непроменена – около 3 млн. 93 хил. души и е на ниво 53-54 % от населението между 16 и 64 години...
 

Заетост и безработица pro


България бележи значителен напредък в областта на борбата с безработицата и осигуряването на заетост, но нашата страна трябва да развие нови политики, които да са пряко свързани с включването на младите хора на пазара на труда...
 

Колективно трудово договаряне pro


Браншовото колективно договаряне като важна съставна част от колективното трудово договаряне и социалния диалог, насърчава и подпомага неговото провеждане...
 

Теми по Икономика на труда pro


Задача на ИТ е търсенето на подходи, механизми, средства за формиране и развитие на тр.процес., провеждането на ефект.ик. и соц.полтика, гарантираща правото на труд и равните възможности на всеки човек да се реализира в съответствие с порф. му подготовка.
 

Казус по икономика на труда pro


Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамика и изделия за банята...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент