Стратегическо управление на човешките ресурси

05 дек 2009
·
8
·
1,639
·
443
·
402
·
1

Политики и стратегии за управление на човешките ресурси по време на криза...
 

Основни характеристики на фирмената организация на икономиката


Средствата на труда представляват съвкупност от различни видове вещи, които хората употребяват в своята производствена дейност за постигането на определени цели...
 

Организиция на управлението и управленския труд


Разгледани са Американския и Японския модел на управление...
 

Труд. Пазар на труда


Трудът са онези човешки дейности, които целят производството на необходимите за обществото стоки и услуги. В сферата труда, заетостта, пазара на труда и обществените отношения все повече нараства ролята и значението на отношенията свързани с...
 

"Форми и организация на труда в индусттриалната фирма"


Организацията на труда е система от мероприятия, осгуряващи нормалната работна дейност на работещите с цел повишаване на ефективността на техния труд и най-пълно използване на средствата за производство. Внедряването на оргонизацията на труда...
 

Мотивация на персонала


Няма съвременна концепция за мениджмънта,в която да не се отдава сериозно внимание на човешкия фактор.Обръща се особено внимание на онези феномени и механизми,които задвижват човешкото поведение.Сред тях важно място заема мотивацията...
 

Регистрация и анализ на фирма.финансов анализ на ад"девин"


Съдържание: I.Първо курсово задание 1. Сравнителен табличен анализ на правните форми според Търговския закон. 2.Регистрация на фирма. 3.Анализ на фирмата. II.Второ курсово задание 1.Финансов анализ на “Девин”АД:...
 

Работа в екип


Първо, формулирането на различни проблеми в екип става по-икономично по време и по-точно по съдържание. Проблемите имат латентна фаза. Много често видимата част не носи същността...
 

Работна заплата


Работната заплата представлява част от брутния вътрешен продукт, разпределен за потребление между заетите лица в държавния, кооперативния и частния сектор...
 

Видове безработица


В материала са разгледани видовете безработица главно фрикционалната (текущата), структурната безработица и цикличната безработица. Описва се връзката между фрикционалната и структурната безработица и с какво и как се измерва цикличната...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономика на труда с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент